Sàn phẩm

VALVOLINE SYNPOWER MOTOR OIL SN+

Dầu động cơ Ô tô

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN PLUS – SAE: 0W20/5W30/5W40

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SN+

Dầu động cơ xăng Premium Protection SN+

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN Plus / CF – SAE 15W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE PREMIUM CONVENTIONAL SN

Dầu động cơ Premium Conventional

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN/CF – SAE: 10W30/15W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE POWER COMMON RAIL 10W30 CI-4

Dầu động cơ Diesel Power Common Rail 10W30

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: CI-4/SL – SAE 10W30 (Dầu gốc bán tổng hợp)

Bao bì: Thùng 4 x (cặp 6L+1L)

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE DURABLEND SN+

Dầu động cơ xăng Durablend SN+

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN Plus – SAE 5W30/10W40 (Dầu gốc bán tổng hợp)

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE ALL FLEET TURBO CF-4 - Xe Ôtô

Dầu động cơ Diesel All Fleet Turbo

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: CF-4/SG – SAE 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 200L / Can 25L / Xô 18L / Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE ALL FLEET PREMIUM CI-4 - Xe Ôtô

Dầu động cơ Diesel All Fleet Premium

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: CI-4/SL – SAE 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 200L / Xô 18L / Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE ALL FLEET E500 CH-4 - Xe Ôtô

Dầu động cơ Diesel All Fleet E500

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: CH-4/SJ – SAE 15W40/20W50

Bao bì: Xô 18L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE CHAMP 4T SCOOTER

Nhớt xe máy (xe tay ga)

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SL/JASO MB – SAE: 10W30/10W40

Bao bì: Thùng 24Bx1L/ Thùng 24Bx0.8L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE CHAMP 4T 20W50 SG

Nhớt xe máy (xe số)

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SG/JASO MA2 – SAE: 20W50

Bao bì: Thùng 24Bx1L/ Thùng 24Bx0.8L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE 4T PREMIUM 20W40 SL

Nhớt xe máy (xe số)

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SL/MA2 – SAE: 20W40

Bao bì: Thùng 24Bx1L/ Thùng 24Bx0.8L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE GEAR GARD SUPER GL-5

Dầu truyền động Gear Gard Super

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: GL-5 – SAE: 80W90/85W140/90 & 140

Bao bì: Phuy 200L / Xô 18L / Thùng 24Bx1L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE ® TURBO PLUS HDDEO

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CF-4, CF /SG – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Can/Xô 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE® D9000

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CI-4/SL  – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Bình 3.78L/4.73L; Can 18,9L; Can 25L; Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE ® 4500

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: SG/CD – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Bình 4L/5L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE® D3000

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CF-4, CF /SG – SAE: 20W50

Bao bì: Can 25L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE ® 8000N

HIỆU SUẤT CAO

BENEFICIENT SYNTHETIC BLEND MOTOR OILS        

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: SN/SM/CF – SAE: 5W20, 5W30, 10W30, 10W40, 20W50.

Bao bì: Chai (0.946L), Bình (3.78L)

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

DẦU HỘP SỐ VĨ CẦU GEAR 5

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: GL-5/MT1,  – SAE: 80W90, 85W140, 90, 140.

Bao bì: Can 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

NƯỚC GIẢI NHIỆT VÀ CHỐNG ĐÔNG

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

Bao bì: Bình 3,78L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

DẦU MÁY NÉN KHÍ

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

Bao bì: Can/Xô 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng
HOT

DẦU THỦY LỰC CAO CẤP

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CF-4, CF /SG – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Can/Xô 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng
HOT

CENTRAL SUPER HYDRAULIC AW 68, VG 68

Chúng tôi chuyên mua bán, phân phối dầu nhớt nhập khẩu tại đà nẵng, miền trung.

Dầu thủy lực CENTRAL HYDRAULIC AW 68, VG 68

Thương hiệu: CENTRAL – VIỆT NAM

Bao bì: Phuy 200L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

CENTRAL HYDRAULIC OIL 68

Dầu thủy lực CENTRAL Hydraulic H 68

Thương hiệu: CENTRAL – VIỆT NAM

Bao bì: Phuy 200L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

 

Mua hàng

CENTRAL EXTRA HD CC/SC

Dầu động cơ CENTRAL EXTRA HD 40/50 

Thương hiệu: CENTRAL

API: CC/SC – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 200L / Xô 18L / Can 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

 

Mua hàng

CASTROL CRB TURBOMAX CI-4

Dầu động cơ Castrol CRB Turbomax 20W50 CI-4

Thương hiệu: Castrol - Anh

API: CI-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 209L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.k 

Mua hàng

CASTROL CRB CF-4

Dầu động cơ Castrol CRB CF-4

Thương hiệu: Castrol - Anh

API: CF-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 209L/ Xô 18L/

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

CASTROL HYSPIN AWS 68

Dầu thủy lực Castrol HYSPIN AWS 68

Thương hiệu: Castrol - Anh

Bao bì: Phuy 209L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

MOBILGARD™ HSD 15W40

Dầu động cơ Mobilgard™ HSD 15W40

Thương hiệu: Mobil – Mỹ

API: CF-4 – SAE: 15W40

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng

MOBILGARD™ HSD 20W50

Dầu động cơ Mobilgard™ HSD 20W50

Thương hiệu: Mobil – Mỹ

API: CF-4 – SAE: 20W50

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng

MOBIL DELVAC MX™ 15W40

Dầu động cơ Mobil Delvac MX™ 15W40

 Thương hiệu: Mobil – Mỹ

API: CI-4 – SAE: 15W40

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng

MOBIL NUTO H

Dầu thủy lực Mobil Nuto H

Thương hiệu: Mobil – Mỹ

SAE: 32, 46, 68

Bao bì: Phuy 208L/ Xô 20L

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng

MOBILUX EP

Mỡ chịu nhiệt Mobilux EP

Thương hiệu: Mobil – Mỹ

Bao bì: Xô 16Kg

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng

TOTAL RUBIA XT CF-4

Dầu động cơ Diesel Rubia XT 20W50

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF-4/SJ – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L/ Xô 18L/ Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL TURBCOOL READYMIX

Nước Làm Mát Total Turbcool Readymix

Thương hiệu: Total - Pháp

Bao bì: Thùng 18Bx1L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 7000FUT GF5 SN

Dầu động cơ xăng

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 5W20/5W30/10W30

Bao bì: Thùng 4Bx4L/ 3Bx4L/ 3Bx6L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 7000 SN

Dầu động cơ Quartz 7000 SN

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 10W40/15W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 CI-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Tir 7400 15W40

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CI-4/SL – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 5000 SN

Dầu động cơ Quartz 5000 SN

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 10W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 3000 SJ

Dầu động cơ Quartz 3000 SJ

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF/SJ – SAE: 20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL TRANSTEC 5 GL-5

Dầu truyền động Total Transtec 5

Thương hiệu: Total - Pháp

API: GL-5 – SAE: 80W90 / 85W140

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L / Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL TRANSTEC 4 GL-4

Dầu truyền động Total Transtec 4

Thương hiệu: Total - Pháp

API: GL-4– SAE: 80W90/ 85W90/ 85W140

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L / Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL AZOLLA ZS 68

Dầu thủy lực Azolla ZS 68

Thương hiệu: Total – Pháp

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA TIR 7400 CI-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Tir 7400

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CI-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 CH-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Fleet HD 500

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CH-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L / Can 25L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

SHELL TELLUS S2 MX

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 MX

Thương hiệu: Shell – Anh

SAE: 32, 46, 68

Bao bì: Phuy 209L/ Xô 20L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

SHELL RIMULA R4 X

Dầu động cơ Diesel Shell Rimula R4 X

Thương hiệu: Shell – Anh

API: CI-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 209L/ Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

SHELL RIMULA R2 EXTRA

Dầu động cơ Diesel Shell Rimula R2 Extra

Thương hiệu: Shell – Anh

API: CF-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 209L/ Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng