Công ty TNHH Minh Hưng Lợi
Đơn vị nhập khẩu và phân phối dầu nhớt
hotline

Dầu nhớt động cơ

Bộ lọc
Dầu nhớt là hỗn hợp gồm dầu gốc và phụ gia dùng để bôi trơn cho các động cơ. Phụ gia được thêm vào với mục đích giúp cho dầu nhớt có được những tính chất phù hợp với chỉ tiêu đề ra mà bản thân dầu gốc không có được.

Valvoline

Amtecol

Mobil

MOBILGARD™ HSD 15W40
Giá liên hệ
MOBILGARD™ HSD 20W50
Giá liên hệ
MOBIL DELVAC MX™ 15W40
Giá liên hệ

Total

Shell

SHELL RIMULA R4 X
Giá liên hệ
SHELL RIMULA R2 EXTRA
Giá liên hệ

Castrol

CASTROL CRB TURBOMAX CI-4
Giá liên hệ
CASTROL CRB CF-4
Giá liên hệ

Gemmar

GEMMAR SUPER DIESEL OIL
Giá liên hệ
GEMMAR SUPER TURBO OIL
Giá liên hệ

Central

CENTRAL EXTRA HD CC/SC
Giá liên hệ
CENTRAL AUTO F1
Giá liên hệ
CENTRAL TURBO F1
Giá liên hệ
Danh mục sản phẩm