Dầu truyền động

TOTAL TRANSTEC 5 GL-5

Dầu truyền động Total Transtec 5

Thương hiệu: Total - Pháp

API: GL-5 – SAE: 80W90 / 85W140

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L / Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL TRANSTEC 4 GL-4

Dầu truyền động Total Transtec 4

Thương hiệu: Total - Pháp

API: GL-4– SAE: 80W90/ 85W90/ 85W140

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L / Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng