Dầu nhớt Ôtô

TOTAL QUARTZ 7000FUT GF5 SN

Dầu động cơ xăng

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 5W20/5W30/10W30

Bao bì: Thùng 4Bx4L/ 3Bx4L/ 3Bx6L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 7000 SN

Dầu động cơ Quartz 7000 SN

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 10W40/15W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 CI-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Tir 7400 15W40

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CI-4/SL – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 5000 SN

Dầu động cơ Quartz 5000 SN

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 10W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 3000 SJ

Dầu động cơ Quartz 3000 SJ

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF/SJ – SAE: 20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL RUBIA XT 20W50 CF-4

Dầu động cơ Diesel Rubia XT 20W50

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF-4/SJ – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L/ Xô 18L/ Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng