Dầu nhớt động cơ

TOTAL RUBIA XT CF-4

Dầu động cơ Diesel Rubia XT 20W50

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF-4/SJ – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L/ Xô 18L/ Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA TIR 7400 CI-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Tir 7400

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CI-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 CH-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Fleet HD 500

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CH-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L / Can 25L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng