Dầu nhớt Total

TOTAL RUBIA XT CF-4

Dầu động cơ Diesel Rubia XT 20W50

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF-4/SJ – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L/ Xô 18L/ Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA TIR 7400 CI-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Tir 7400

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CI-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 CH-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Fleet HD 500

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CH-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L / Can 25L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL AZOLLA ZS 68

Dầu thủy lực Azolla ZS 68

Thương hiệu: Total – Pháp

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL TRANSTEC 5 GL-5

Dầu truyền động Total Transtec 5

Thương hiệu: Total - Pháp

API: GL-5 – SAE: 80W90 / 85W140

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L / Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL TRANSTEC 4 GL-4

Dầu truyền động Total Transtec 4

Thương hiệu: Total - Pháp

API: GL-4– SAE: 80W90/ 85W90/ 85W140

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L / Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 7000FUT GF5 SN

Dầu động cơ xăng

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 5W20/5W30/10W30

Bao bì: Thùng 4Bx4L/ 3Bx4L/ 3Bx6L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 7000 SN

Dầu động cơ Quartz 7000 SN

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 10W40/15W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W40 CI-4

Dầu động cơ Diesel Rubia Tir 7400 15W40

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CI-4/SL – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 5000 SN

Dầu động cơ Quartz 5000 SN

Thương hiệu: Total – Pháp

API: SN/CF – SAE: 10W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL QUARTZ 3000 SJ

Dầu động cơ Quartz 3000 SJ

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF/SJ – SAE: 20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL RUBIA XT 20W50 CF-4

Dầu động cơ Diesel Rubia XT 20W50

Thương hiệu: Total – Pháp

API: CF-4/SJ – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 208L/ Xô 18L/ Thùng 4Bx5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL SERIOLA 1510

Dầu truyền nhiệt Total Seriola 1510

Thương hiệu: Total - Pháp

Bao bì: Phuy 208L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Mua hàng

TOTAL LUNARIA KA

Dầu Máy Lạnh LUNARIA KA

Thương hiệu: Total - Pháp

Bao bì: Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Mua hàng

TOTAL HBF 4

Dầu phanh Total HBF 4

Thương hiệu: Total - Pháp

Bao bì: Thùng 24Bx0.5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL FLUIDMATIC IIIG

Dầu Trợ Lực Tay Lái Total Fluidmatic IIIG

Thương hiệu: Total - Pháp

Bao bì: Thùng 24Bx0.5L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng

TOTAL TURBCOOL READYMIX

Nước Làm Mát Total Turbcool Readymix

Thương hiệu: Total - Pháp

Bao bì: Thùng 18Bx1L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng