Dành cho xe máy xăng

VALVOLINE SYNPOWER MOTOR OIL SN+

Dầu động cơ Ô tô

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN PLUS – SAE: 0W20/5W30/5W40

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SN+

Dầu động cơ xăng Premium Protection SN+

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN Plus / CF – SAE 15W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE PREMIUM CONVENTIONAL SN

Dầu động cơ Premium Conventional

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN/CF – SAE: 10W30/15W40/20W50

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng

VALVOLINE DURABLEND SN+

Dầu động cơ xăng Durablend SN+

Thương hiệu: Valvoline – Mỹ

API: SN Plus – SAE 5W30/10W40 (Dầu gốc bán tổng hợp)

Bao bì: Thùng 4Bx4L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Công ty TNHH Minh Hưng Lợi - Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối Dầu Nhớt Valvoline chính hãng tại Miền Trung & Tây Nguyên

Mua hàng