Dầu Nhớt Động Cơ

MOBILGARD™ HSD 15W40

Dầu động cơ Mobilgard™ HSD 15W40

Thương hiệu: Mobil – Mỹ

API: CF-4 – SAE: 15W40

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng

MOBILGARD™ HSD 20W50

Dầu động cơ Mobilgard™ HSD 20W50

Thương hiệu: Mobil – Mỹ

API: CF-4 – SAE: 20W50

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng

MOBIL DELVAC MX™ 15W40

Dầu động cơ Mobil Delvac MX™ 15W40

 Thương hiệu: Mobil – Mỹ

API: CI-4 – SAE: 15W40

Bao bì: Phuy 208L / Xô 18L

Xuất xứ: Nhập khẩu

Mua hàng