Dầu nhớt động cơ

CASTROL CRB TURBOMAX CI-4

Dầu động cơ Castrol CRB Turbomax 20W50 CI-4

Thương hiệu: Castrol - Anh

API: CI-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 209L / Xô 18L

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.k 

Mua hàng

CASTROL CRB CF-4

Dầu động cơ Castrol CRB CF-4

Thương hiệu: Castrol - Anh

API: CF-4 – SAE: 15W40/20W50

Bao bì: Phuy 209L/ Xô 18L/

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam.

Mua hàng