Dầu nhớt Amtecol

AMTECOL SUPER LIFE ® TURBO PLUS HDDEO

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CF-4, CF /SG – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Can/Xô 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE® D9000

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CI-4/SL  – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Bình 3.78L/4.73L; Can 18,9L; Can 25L; Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE® D3000

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CF-4, CF /SG – SAE: 20W50

Bao bì: Can 25L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện

Mua hàng
HOT

DẦU THỦY LỰC CAO CẤP

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: CF-4, CF /SG – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Can/Xô 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

DẦU HỘP SỐ VĨ CẦU GEAR 5

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: GL-5/MT1,  – SAE: 80W90, 85W140, 90, 140.

Bao bì: Can 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE ® 4500

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: SG/CD – SAE: 15W40, 20W50

Bao bì: Bình 4L/5L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

AMTECOL SUPER LIFE ® 8000N

HIỆU SUẤT CAO

BENEFICIENT SYNTHETIC BLEND MOTOR OILS        

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

API: SN/SM/CF – SAE: 5W20, 5W30, 10W30, 10W40, 20W50.

Bao bì: Chai (0.946L), Bình (3.78L)

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

DẦU MÁY NÉN KHÍ

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

Bao bì: Can/Xô 18,9L và Phuy 208L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng

NƯỚC GIẢI NHIỆT VÀ CHỐNG ĐÔNG

Thương hiệu: Amtecol – Mỹ

Bao bì: Bình 3,78L

Xuất xứ: Nhập khẩu 100% nguyên đai nguyên kiện.

Mua hàng